Promotieonderzoek en lezingen

Promoveren

Al jaren ben ik geboeid door complexe maatschappelijke vraagstukken die ons als mensen raken. Vraagstukken waar we steeds -min of meer- hetzelfde antwoord op formuleren en patronen zich herhalen. Zogenoemde 'persistent problems'. Persistent problems vragen om iets anders, een transformatie. 

Sinds 2023 ben ik als buiten promovendus verbonden aan het Athena Instituut van de Vrije Universiteit Amsterdam. Ik geloof er sterk in dat ook de condities of de voorwaarden van een systeem moeten veranderen om anders werken in de praktijk te bewerkstelligen. In mijn onderzoek ga ik met behulp van de verschillende actoren in het systeem op zoek naar betekenisvolle verantwoordingsmechanismen die het anders werken en de beoogde transformatie juist stimuleren en bevorderen. Dat doe ik net als in mijn opdrachten: in interactie met de praktijk en bezien vanuit de verschillende disciplines en contexten om daadwerkelijk tot creatie van andersoortige werkwijze, en in dit geval verantwoordingsmechanismen te komen. Mijn aanpak is daarmee transdisciplinair, ik ervaar dagelijks dat nieuwe en (echt) andere kennis alleen kan ontstaan door vanuit een meervoudigheid van perspectieven te leren en kennis te ontwikkelen.


Ik ben nieuwsgierig naar:

  • Welke voorwaarden of condities professionals nodig hebben om tot een andere manier van werken te komen en daarvan te leren in pilots of proeftuinen.
  • Welke andere type verantwoordingsvragen of voorwaarden bestuurders van organisaties nodig hebben van de betrokken toezichthoudende organen of stelselverantwoordelijken. Met als doel het anders werken te faciliteren, zelf te participeren en daarvan te leren. 
  • De reflectie van stelselverantwoordelijken en toezichthouders op elkaars/de verschillende verantwoordingsmechanismen op uitvoeringspraktijken. 
  • Welke voorwaarden (voor wie) geschept moeten worden om tot besluitvorming te komen en hoe uitvoeringspraktijken daar onderdeel van te laten zijn.

"

Ik vind haar niet alleen een superslimme strategisch adviseur en coach, maar ook een top interviewer die gesprekken, al dan niet op het podium, een ‘touch of magic’ geeft.


CARA KOESOEMO JOEDO Eigenaar en oprichter van de communicatiepraktijk

NEJA Conferentie 2023


Wil je eens doorpraten over mijn onderzoek? Heb je en praktijkcasus of een perspectief dat mogelijk interessant kan zijn?

Liever een interactieve lezing zodat een grotere groep kan profiteren van nieuwe inzichten?

Incompany training voor jouw organisatie?

Neem contact op voor een training of een lezing

Ik verzorg incompany trainingen en lezingen voor organisaties.