Over Willemijn

Begrijpen


Ik wil de beste zijn en het beste bieden! Dat betekent dat ik met zorg naar een vraagstuk luister, daarover inzichten opdoe en precies wil begrijpen waarom iets voor wie een vraagstuk is.

Ik geloof dat een pad nooit lineair en voorspelbaar is. Het heeft altijd verrassende vertakkingen of invalshoeken en voor bijna niets is er een pasklaar, reproduceerbaar antwoord beschikbaar. Zo werkt het ook in je leven, je loopbaan en bij een veranderkundig vraagstuk. Mensen noemen dat ook wel meervoudigheid en complexiteit.

Ik houd van complexiteit,  bij voorkeur in een politieke georiënteerde context. Het niet weten en steeds opnieuw moeten kijken om dan weer nieuwe inzichten op te doen en strategieën te ontwikkelen. Het besef dat dit volkomen normaal is, geeft mij een gevoel van controle.

Ik denk namelijk dat zonder het precies te weten en door heel precies te kijken, vragen te stellen, inzichten en signalen op te merken je passende beweging kan brengen. Of dat nu thuis is of tijdens de begeleiding van een complex veranderkundig vraagstuk, maatschappelijke dilemma’s of persoonlijke overpeinzingen.

Dat vraagt om steeds opnieuw en meervoudig te kijken. 
Een aantal momenten in mijn leven was daarvoor essentieel.

Paarden - systemisch werk
Systemisch werken

Ik leerde steeds opnieuw te kijken tijdens een management development programma binnen het ministerie van Veiligheid en Justitie. Ik was al een aantal jaren manager en werd geselecteerd voor een ministerie breed programma. Eén van de onderdelen was (uiteraard) leiderschap. Tijdens dat onderdeel maakte ik kennis met systemisch werken volgens de inzichten van Bert Hellinger en het werken met paarden door Ruud Knaapen. Dat moment en daaropvolgende opleidingen en leermomenten bij Ruud waren voor mij een verademing.

De kunst is het opmerken

Ik leerde dankzij het systemisch werken dat niet alles woorden heeft, nergens een precies antwoord op is en zaken zich niet laten dwingen, het antwoord ligt vaak voor je voeten. De kunst is het op te merken. Bovenal leerde ik vanuit een systemisch perspectief naar vraagstukken kijken.

WillemijnHelmich over mij
Wandeling in het bos - Willemijn Helmich
De waarde van wetten

Tijdens mijn studie Rechtsgeleerdheid kwam ik erachter dat ook in het recht het maar zeer afhankelijk van de situatie is, wat het juridische antwoord is op een situatie. En als er een juridisch antwoord is op de betreffende situatie, deze voor ieder ogenschijnlijk zelfde situatie opnieuw gewogen moet worden. Interessanter vind ik nog de vraag vanuit welke historische en maatschappelijke behoefte wetgeving ontworpen en ontwikkeld is.  De waarde van wetten kwam bij mij in de plaats voor de presumptie dat het recht statisch en ‘blauw’ is.

Even niet weten

Een paar jaar geleden ervaarde ik dat mijn wens om meervoudig en veel kritischer te kijken naar vastgezette vraagstukken leidde tot stilstand. Stilstand in het werk waarvoor ik verantwoordelijk was en stilstand bij mijzelf.

Ik ontmoette de muren van het systeem waar ik onderdeel van was geworden. Dat heeft ertoe geleid dat ik voor mijzelf ben begonnen. Alleen vanuit de positie van buitenstaander zou ik overstijgend naar politieke en maatschappelijke vraagstukken die van belang zijn kunnen kijken en deze kunnen beïnvloeden.

Natuurlijk ben je ook als relatieve buitenstaander altijd onderdeel in een vraagstuk. Dat is ook kenmerkend voor mijn werkwijze; ik ga er vol in en neem de ruimte om verschillende perspectieven te onderzoeken, anders dan anders te doen, te blijven vragen en even niet te weten.

Over Willemijn

Veel vraagstukken starten zo: “We willen van A naar B, maar het lukt niet.” Tijdens mijn begeleiding kan het zo maar zijn dat we bij C of D uitkomen.

willemijn

Loswrikken

Boekenkasten vol zijn er geschreven over organisatie- en veranderkunde, management-en bestuurskundige modellen. Studies en opleidingen te over. Ik haal veel inspiratie uit de leer van de Rotterdamse school. Een manier van kijken die ik leerde van Shirine Moerkerken tijdens mijn opleiding aan het SIOO. Een manier van kijken die er vanuit gaat dat context ertoe doet en dat er in die context op een bepaalde manier betekenis geconstrueerd wordt.

Om echt tot beweging te komen is het van belang om die betekenisgeving te zien en deze met respect en volharding ‘los te wrikken’ zodat nieuwe inzichten en meervoudigheid kunnen ontstaan. Loswrikken kan door verschillende perspectieven toe te voegen en samen zorgvuldig op onderzoek uit te gaan.

Neem gerust contact met me op om hier eens over door te praten.

Mijn eigen inspiratie haal ik uit de verschillende facetten van de natuur, mijn vak en de daaruit voortkomende samenwerkingen. De natuur vind ik direct bij mij thuis in de Achterhoek of op vakantie in Terschelling. Ik geniet van de transformatie en schoonheid van de natuur, buiten is niets hetzelfde, is er zowel rust als beweging. Die combinatie helpt mij om opgedane inzichten of kennis te laten landen, waardoor ik blijf nadenken, anderen bevraag en situaties opnieuw bekijk. 

In Company Workshop voor jouw organisatie?

Neem contact op voor een workshop

Ik verzorg in company workshops en lezingen voor organisaties.