Over Willemijn

Wat mij drijft


Ik wil de beste zijn en het beste bieden! Dat betekent dat ik met zorg naar een vraagstuk luister, daarover inzichten opdoe en precies wil begrijpen waarom iets voor wie een vraagstuk is.

Ik geloof dat een pad nooit lineair en voorspelbaar is. Het heeft altijd verrassende vertakkingen, de maatschappelijke visie verandert of perspectieven zijn vergeten. Voor bijna niets is er een pasklaar, reproduceerbaar antwoord beschikbaar. Zo werkt het ook in je leven, je loopbaan en dus bij een veranderkundig vraagstuk. Mensen noemen dat ook wel meervoudigheid en complexiteit.

Ik houd van complexiteit, bij voorkeur in een politieke georiënteerde context. Het niet weten en steeds opnieuw moeten kijken om dan weer nieuwe inzichten op te doen en strategieën te ontwikkelen. Het besef dat dit volkomen normaal is, geeft mij een gevoel van controle.

Ik denk namelijk dat zonder het precies te weten en door heel precies te kijken, vragen te stellen, inzichten en signalen op te merken je passende beweging kan brengen. Of dat nu thuis is of tijdens de begeleiding van een complex veranderkundig vraagstuk, maatschappelijke dilemma’s of persoonlijke overpeinzingen.

Dat vraagt om steeds opnieuw en meervoudig te kijken...

Paarden - systemisch werk
Systemisch werken

Ik leerde steeds opnieuw te kijken tijdens een management development programma binnen het ministerie van Veiligheid en Justitie. Ik was al een aantal jaren manager en werd geselecteerd voor een ministerie breed programma. Eén van de onderdelen was (uiteraard) leiderschap. Tijdens dat onderdeel maakte ik kennis met systemisch werken volgens de inzichten van Bert Hellinger en het werken met paarden door Ruud Knaapen. Dat moment en daaropvolgende opleidingen en leermomenten bij Ruud waren voor mij een verademing.

De kunst is het opmerken

Ik leerde dankzij het systemisch werken dat niet alles woorden heeft, nergens een precies antwoord op is en zaken zich niet laten dwingen, het antwoord ligt vaak voor je voeten. De kunst is het op te merken. Bovenal leerde ik vanuit een systemisch perspectief naar vraagstukken te kijken.

WillemijnHelmich over mij
Wandeling in het bos - Willemijn Helmich
De waarde van wetten

Tijdens mijn studie Rechtsgeleerdheid kwam ik erachter dat ook in het recht het maar zeer afhankelijk van de situatie en context is, wat het juridische antwoord is. En als er een juridisch antwoord is op de betreffende situatie, deze voor ieder ogenschijnlijk zelfde situatie opnieuw gewogen moet worden. Interessanter vind ik nog de vraag vanuit welke historische en maatschappelijke waarde wetgeving ontworpen en ontwikkeld is.
Ik heb veel inspiratie gehaald uit mijn opleiding bij het SIOO. Daar leerde ik over het sociaal constructionisme. Een manier van kijken en handelen die er vanuit gaat dat context ertoe doet en dat er in iedere context op een bepaalde (en andere!) manier betekenis geconstrueerd wordt.
Om echt tot beweging te komen is het van belang om die betekenisgeving te zien, deze met respect en volharding ‘los te wrikken’ zodat er tussen perspectieven en disciplines nieuwe inzichten en meervoudigheid kan ontstaan.

Promoveren

Dat werken met verschillende perspectieven om transformatie te bewerkstelligen geef ik sindskort nader vorm in mijn promotie onderzoek aan de VU bij het Athena Instituut. Ik geloof er sterk in dat ook de condities van een systeem moeten veranderen om anders werken in de praktijk te bewerkstelligen. In mijn onderzoek ga ik met behulp van de verschillende actoren in het systeem op zoek naar betekenisvolle verantwoordingsmechanismen die het anders werken en de beoogde transformatie  binnen de kind en gezinsbescherming juist stimuleren en bevorderen. Dat doe ik net als in mijn opdrachten: in interactie met de praktijk en bezien vanuit de verschillende disciplines en contexten om daadwerkelijk tot creatie van andersoortige werkwijze, en in dit geval verantwoordingsmechanismen te komen die bijdragen aan het herstel van veiligheid binnen gezinnen.

Neem gerust contact met me op om hier eens over door te praten.

Over Willemijn

Veel vraagstukken starten zo: “We willen van A naar B, maar het lukt niet.” Tijdens mijn begeleiding kan het zo maar zijn dat we bij C of D uitkomen.

willemijn

Mijn eigen inspiratie haal ik uit de verschillende facetten van de natuur, mijn vak en de daaruit voortkomende samenwerkingen. De natuur vind ik direct bij mij thuis in de Achterhoek of tijdens vakantie op Terschelling. Ik geniet van de transformatie en schoonheid van de natuur, buiten is niets hetzelfde, is er zowel rust als beweging. Die combinatie helpt mij om opgedane inzichten of kennis te laten landen, waardoor ik blijf nadenken, anderen bevraag en situaties opnieuw bekijk. 

Incompany training voor jouw organisatie?

Neem contact op voor een training of een lezing

Ik verzorg incompany trainingen en lezingen voor organisaties.