Strategie en creatie bij complexe vraagstukken

Heb je hulp nodig bij het ontrafelen van een complex vraagstuk? Wil je nadenken over scenario's voor de toekomst?

Ik ga samen met jou op zoek naar de onderliggende patronen en de werkelijke opgave. Daarbij brengen we verschillende disciplines en perspectieven samen. 

Mijn verfrissende aanpak zorgt voor een toekomstgerichte zienswijze, transformatie met nieuw handelingsperspectief en een pad naar resultaat.

Willemijn is verbindend op alle niveaus (beleid, politiek, professionals) en is sensitief en oprecht geïnteresseerd in de beleving van mensen op verschillende plekken.  Daarnaast probeert ze echt te begrijpen en te verklaren, ze zoekt door naar onderliggende patronen en neemt anderen mee in deze zoektocht. Daarmee weet Willemijn op een hele knappe manier radicaal vernieuwende ideeën te verbinden met betrokkenheid van uiteenlopende betrokkenen; precies wat nodig is voor complexe, maatschappelijke en bestuurlijke transformatieprocessen. 

Prof. Barbara Regeer

Professor Transdisciplinary research for purpose- led transformation and research director Vrije Universiteit Amsterdam

Willemijn onderscheidt zich als een uiterst competente adviseur, zowel op inhoudelijk als procesmatig vlak. Ik heb haar leren kennen in een lastig veld waarin tegenstrijdige belangen spelen. Zij slaagde erin overeenstemming te bereiken over zowel de inhoud als de te volgen route. Ze heeft een scherp inzicht in de kernzaken, zelfs binnen complexe proceslijnen en governance-structuren. Bovendien is ze in staat om, indien nodig, vernieuwende voorstellen te doen die zeer goed worden ontvangen door alle belanghebbenden. 

Harvey Sandriman

Directeur iHUB Amsterdam


Zo kan je met mij samenwerken

Strategietrajecten

Ik begeleid bij complexe vraagstukken die bijdragen aan transformatie, voor organisaties en hun bestuurders die op zoek zijn naar een toekomstgerichte zienswijze.  

Training en mentoring

Ik bied trainingen en mentoring voor ervaren adviseurs, managers en directeuren die aan complexe vraagstukken werken.


Onderzoek en lezingen

Ook geboeid door de verantwoordingsmechanismen die mee moeten veranderen om tot transformatie te kunnen komen? Ik wijd er mijn promotie onderzoek aan en geef lezingen over de nieuw opgedane kennis. 

Reviews

Sigrid van de Poel - bestuurder Jeugdbescherming Amsterdam

Willemijn gaat nooit voor de makkelijke weg, wel voor een weg die leidt tot iets dat daadwerkelijk toepasbaar en inhoudelijk juist is. Zij combineert een oprecht vragende/onderzoekende houding met daadkracht.

Sigrid van de Poel

Bestuurder Jeugdbescherming Amsterdam

Ook in de meest dynamische omgeving brengt Willemijn personen bij elkaar en zorgt zij ervoor dat zij elkaar horen en samen werken aan een betere toekomst. Ze werkt met en aan de laatste inzichten op het gebied van transities en combineert die met inzichten uit de praktijk. Ik vind haar bijzonder omdat ze heel gevoelig is voor alle soorten informatie; in gesprekken raakt ze aan diepere lagen en maakt ze mensen bewust van hun eigen potentieel. Ik vind haar niet alleen een superslimme strategisch adviseur en coach, maar ook een top interviewer die gesprekken, al dan niet op het podium, een ‘touch of magic’ geeft.

CARA KOESOEMO JOEDO

Eigenaar en oprichter van de communicatiepraktijk

Marielle Bruning - Hoogleraar Jeugdrecht Universiteit Leiden

Willemijn is als geen ander in staat om bij complexe vraagstukken niet alleen haar inhoudelijke kennis, maar ook haar talent tot het zoeken van draagvlak en verbinding in te zetten om zo tot breed gedragen oplossingen te komen.

MARIËLLE BRUNING

Professor of Child Law at Leiden University

Willemijn is een kei in haar vak. Met haar energieke persoonlijkheid bekeek en begreep zij in korte tijd de dynamiek van onze organisatie. Willemijn zet, met groot gemak en met de nodige humor, een breed scala aan methodes, tools en voorbeelden in om mensen mee te nemen in het verkennen en begrijpen van mogelijke, complexe toekomsten.

JASCHA KAMSTRA 

Lead Strategy and Change TenneT

In de media

Over Willemijn Helmich

Als je vernieuwing of verandering ambieert, dan kom je vaak weerstand tegen. Ik zie dat niet als weerstand. Er wordt iets beschermd. Hoe kan je daar goed mee omgaan: wat is het dat mensen niet willen verliezen of juist graag willen behouden? Ik vraag mij dan af: wat maakt nou dat iemand juist dát zegt? Als je die informatie niet serieus neemt, dan lukt het niet om fundamenteel anders om te gaan met een vraagstuk en al helemaal niet om dit in uitvoering te brengen.
Het begint met een scherpe formulering van de vraag of het probleem. Ik werk daarin heel precies. Ik wil het graag begrijpen. Dat is vaak al heel behulpzaam en draagt bij aan ofwel een vliegende start voor een traject of het inzicht dat het voorziene traject op die manier geen potentieel heeft.

VNG
Min JenV
Min VWS

eerstvolgende training:

Uit de pas naar de toekomst